ANASAYFA
İLETİŞİM
 
Robotik ve Laparoskopik Üroloji Merkezi
 
• Prostat Kanseri
• Mesane Kanseri
• Böbrek Kanseri
• İdrar Kanallarından Kaynaklanan Kanserler
• Erkek Üreme Sistemi Kanserleri
• Testis Kanseri
• Penis Kanseri
• Tüp Bebek Merkezi (Yard. Üreme Tek.Merk.)
• Sertleşme Bozukluğu (Erektil Disfonksiyon)
• EDSWT (Düşük Yoğunluklu Şok Dalgaları ile Sertleşme Bozukluğu Tedavisi)
• Penis Protezi
• Genital estetik
• Penis eğriliği
• Penis uzatma ve kalınlaştırma
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
• Taş hastalığı ve tedavisi
• Gebelikte Taş Hastalıkları
• İdrar kanalı (Üretra) darlıkları
• Benign Prostat Büyümesi (BPH)
• Kadınlarda İdrar Kaçırma
• Çocuklarda İdrar Kaçırma
• Erkeklerde İdrar Kaçırma
• Ürodinami Ünitesi
• Vezikoüreteral Reflü
• İnmemiş Testis
• İdrar Kanal Darlıkları
• Ürodinami Ünitesi
• Böbrek Çıkış Darlıkları (UPJ darlık)
• Mesane Giriş Darlıkları (UVJ darlık)
• Sünnet
İnmemiş Testis

Testislerin inmemesi, testislerin ‘’skrotum’’ adı verilen torbada bulunmayıp, kasıkta fıtık kanalı içerisinde veya karın boşluğunda herhangi bir yerde tespit edilmesidir.

İnmemiş testis en sık rastlanan doğumsal anomaliler arasında olup, gününde doğmuş bebeklerin 3%’ünde görülür. Tek taraflı olanı iki taraflı olanından daha sıktır. Sağ tarafta görülme sıklığı sola göre daha fazladır. Normal gelişimde testisler, anne karnında 27.haftaya kadar torbaya inişlerini tamamlarlar, bu nedenle erken doğan düşük tartılı bebeklerde görülme olasılığı %30’lara kadar çıkmaktadır. Yine ikiz bebeklerde daha sıklıkla rastlanılmaktadır. Yapılan geniş kapsamlı bilimsel çalışmalarda 3. ayda inmemiş testis görülme sıklığının %3.7’den %1’e düştüğü, bu oranın 1 yaşına kadar sabit kaldığı gözlemlenmiştir. Başka kelimelerle doğumda inmemiş olan testislerin %70-77’si yaşamın ilk 3 ayında herhangi bir tedavi gerektirmeden normal yerleşimine ilerlemektedir.

Babasında inmemiş testis sorunu yaşanmış olan çocuklarda inmemiş testis görülme riski 4,6 kat, erkek kardeşinde görülenlerde ise 6,9 kat artmıştır.

Teşhisinde, ailenin ve çocuğun detaylı olarak dinlenmesi, fiziksel muayene ve radyolojik araştırma yer almaktadır. İnmemiş testislerin %80’si elle hissedilebilmektedir. Hissedilemeyen durumlarda testisin yerinin tespiti için laparoskopi yapılması gerekmektedir. Muayenede inmemiş testis ile en çok karışan durum “Utangaç testis”tir. Sıklıkla 3-7 yaş arasında görülen “Utangaç testis”te testise bağlı olan kasık kaslarının aşırı aktivitesi sonucu testisin soğuk, korku ve ani hareketlere cevap olarak fıtık kanalına doğru yukarı çekilir. Elle muayene sırasında kolaylıkla torbaya indirilebilen ve torbadaki konumunu bir süreliğine de olsa koruyabilen bu testislerde cerrahi girişim önerilmemektedir. Bu testisler senelik olarak testis yukarı kaçması kendiliğinden sona erinceye kadar takip edilmektedir.

Uygun şekilde takip ve tedavi edilmemiş inmemiş testislerde kısırlık (%30-80 düzeyinde) ve kanser riski ( %2-4 düzeyinde) artmaktadır.

Yapılan tüm araştırmalarda, inmemiş testis tespit edildiğinde, mümkün olduğunca erken (6-9 ay içerisinde ) operasyon önerilmektedir.

Cerrahisi kasıktan yapılan 3 cm’lik bir kesiden gerçekleştirilmektedir ve yaklaşık olarak 40-60 dakika sürmektedir. Bir yaş altında bebeklerde nekahat dönemi 2-3 gündür.