ANASAYFA
İLETİŞİM
 
Robotik ve Laparoskopik Üroloji Merkezi
 
• Prostat Kanseri
• Mesane Kanseri
• Böbrek Kanseri
• İdrar Kanallarından Kaynaklanan Kanserler
• Erkek Üreme Sistemi Kanserleri
• Testis Kanseri
• Penis Kanseri
• Tüp Bebek Merkezi (Yard. Üreme Tek.Merk.)
• Sertleşme Bozukluğu (Erektil Disfonksiyon)
• EDSWT (Düşük Yoğunluklu Şok Dalgaları ile Sertleşme Bozukluğu Tedavisi)
• Penis Protezi
• Genital estetik
• Penis eğriliği
• Penis uzatma ve kalınlaştırma
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
• Taş hastalığı ve tedavisi
• Gebelikte Taş Hastalıkları
• İdrar kanalı (Üretra) darlıkları
• Benign Prostat Büyümesi (BPH)
• Kadınlarda İdrar Kaçırma
• Çocuklarda İdrar Kaçırma
• Erkeklerde İdrar Kaçırma
• Ürodinami Ünitesi
• Vezikoüreteral Reflü
• İnmemiş Testis
• İdrar Kanal Darlıkları
• Ürodinami Ünitesi
• Böbrek Çıkış Darlıkları (UPJ darlık)
• Mesane Giriş Darlıkları (UVJ darlık)
• Sünnet
Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, günümüzde dünyada uygulanan en gelişmiş minimal invaziv cerrahi yöntemdir. Merkezimizde robotik cerrahi uygulamalarında dünyanın en gelişmiş Robotik Cerrahi Sistemi olan da Vinci Robotik cerrahi sisteminin en son model olani da Vinci SI kullanılmaktadır.

Da Vinci sistemi sayesinde üç boyutlu görüntünün sağlanabildiği klasik açık ameliyat ile hastaya en az travma yaratan minimal invazif tekniklerin uygulanabildiği laparoskopik cerrahinin bütün olumlu yönleri birleşmekte ve hastaya en güvenli tedavi sunulabilmektedir.

Nedir Bu Olumlu Yönler ?
Ameliyat sahasının üç boyutlu görülebilmesi
Enstrümanların el titremesi olmadan kullanılabilmesi
Parmak hareketlerinin aktarımındaki filtreleme yöntemi ile hassasiyetin artması
Görüntünün ileri derecede büyütülebilmesi ve bu esnada kalitesinin korunabilmesi
Hekimin yorulmamasını sağlayan ergonometrik çalışma düzeni


Bunlar Hastaya Ne Getirir ?
Daha az ağrı
Daha az kan nakli ihtiyacı
Daha iyi kanser kontrolü
Daha küçük yara izi
Daha kısa hastanede yatış süresi
Daha kısa iyileşme süresi
Sosyal yaşama daha hızlı dönüş imkanı
Ürolojide da Vinci Cerrahi Sistemi

da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi, en çok ürolojik cerrahide kullanılmaktadır. Sistemin en sık kullanıldığı cerrahi girişimlerin başında prostat kanseri tedavisi için uygulanan radikal prostatektomi ameliyatı gelmektedir.

Mesane kanseri nedeniyle mesane ve prostatın birlikte çıkarıldığı radikal sistoprostatektomi ameliyatı, böbrekle idrarı böbrekten mesaneye götüren üreterin birleşim yerindeki darlıkların tedavisinde uygulanan piyeloplasti ameliyatı da sistemin ürolojideki diğer kullanım alanlarıdır.

Özellikle birden çok doğum sonrası ortaya çıkabilen pelvik organ prolapsı adı verilen durumlarda uygulanan sakrokolpopeksi adlı girişim de hastaya en az zarar vererek gene robotik cerrahi sistem ile gerçekleştirilebilmektedir.

Da Vinci prostatektomisi özellikle radikal prostatektomi sonrası görülen ereksiyon bozuklukları ve idrar tutamama gibi iki ana ameliyat komplikasyonunun en aza indirgenmesini sağlamıştır. Görüntünün üç boyutlu ve büyütülerek konsola aktarılması, üroloğun rahat bir oturma pozisyonunda, hiçbir el titremesi olmaksızın girişimini gerçekleştirebilmesini sağlamakta ve bu şartlar ereksiyondan sorumlu olan nörovasküler demetin (sinirlerin) çok daha iyi bir şekilde korunmasını mümkün kılmaktadır. Sinirlerin daha iyi korunuyor olması, ereksiyonun devam etmesini sağlamak yanında ameliyat sonrası dönemde idrar kontrolünün daha çabuk sağlanmasına imkan vermektedir. Bu yöntemle kan kaybı çok az olmakta, hatta çoğu olguda hastaya kan nakli yapılmamaktadır. Ameliyat sonrası dönemde hastada daha küçük yara izleri kalmakta ve kozmetik sonuçlar iyi olmaktadır. Hastanede kalış süresi çok kısalarak hastaların iş ve sosyal yaşamlarına bir an önce dönmeleri mümkün olmaktadır.

Robot destekli da Vinci ameliyat sistemi, hassas hareket kabiliyeti, keskinlik ve kontrol kolaylığı sayesinde ürolojide yalnızca radikal prostatektomi değil, aşağıdaki diğer girişimlerde de kullanılabilmektedir:


da Vinci Piyeloplasti
da Vinci sakrokolpopeksi
da Vinci Sistektomi
da Vinci Nefrektomi
da Vinci Parsiyel Nefrektomi
da Vinci Üreteral Reimplantasyon


Niçin da Vinci Prostatektomisi ?
1990'lı yılların sonundan itibaren radikal prostatektomide laparoskopik radikal prostatektomi açık radikal prostatektomiye göre daha çok kabul görmeye başladı. Başlarda en önemli gerekçe olarak kesinin ve ameliyat izinin azlığı gösterilmekte idi. Bu hem doğru, hem de yanlış bir tespit idi. Deneyimli açık cerrahlar, oldukça küçük bir kesi üzerinden radikal prostatektomiyi gerçekleştirebiliyorlar ve laparoskopik cerrahlara kafa tutuyorlardı.

da Vinci'nin Ürolojideki Avantajları:
Prostat kanseri ameliyatlarında sinir-damar demetinin çok iyi görüntülenebilmesi ve korunabilmesi
Prostat ve çevresindeki dokuların diseksiyonunun ayrıntılı bir şeklide yapılabilmesi
Üretrovesikal anastomozun (İdrar kesesi ile idrar yolunun yeniden birleştirilmesi) daha iyi ve idrar sızdırmayacak    şekilde yapılabilmesi
3 boyutlu büyütülmüş görüntü sayesinde kanama kontrolünün çok iyi yapılabilmesi
Ameliyat sonrası ağrının daha az olması
Açık ameliyata kıyasla kesinin çok küçük olması
Hastane yatış süresi ve prostat ameliyatlarında sonda süresinin daha kısa olması


KadıköyŞifa Sağlık Grubu da Vinci SI Cihazının Özellikleri ve Önceki Cihazlara Göre Artıları:

KadıköyŞifa Sağlık Grubu'nda Kullanılmakta Olan da Vinci SI Cihazının Özellikleri:

3D Görüntü
İntutive Motion
EndoWrist Enstrümanlar
Ergonomik Konsol
3D HD Görüntü
Hızlı, Kolay Kurulum
Cross-Quadrant Erişim
İnteraktif Video Görüntüleme


KadıköyŞifa Sağlık Grubu'nda Kullanılmakta Olan da Vinci SI Cihazının Önceki Cihazlara Göre Artıları:

Çift Konsol İmkanı: Cerrahlar arasında enstrüman ve endoskop kontrolü değişim imkanı
Geliştirilmiş 3D HD Görüntü: 1080i eşdeğer hafif ve akıllı kamera başlığı
Geliştirilmiş Cerrahi Konsol: Multi-fonksiyonel enerji kontrolü. Entegre dokunmatik panel kontrolü. Üstün   ergonomi ayarları. Kaydedilebilir kişisel ayarlar
Artırılmış Parmakucu Kontrolleri: Kolay master kontrol repozisyonu. Kamera fokus ve zoom.
Ameliyathane Entegrasyonu: Tavana monte sistemine upgrade edilebilir mimari.