ANASAYFA
İLETİŞİM
 
Robotik ve Laparoskopik Üroloji Merkezi
 
• Prostat Kanseri
• Mesane Kanseri
• Böbrek Kanseri
• İdrar Kanallarından Kaynaklanan Kanserler
• Erkek Üreme Sistemi Kanserleri
• Testis Kanseri
• Penis Kanseri
• Tüp Bebek Merkezi (Yard. Üreme Tek.Merk.)
• Sertleşme Bozukluğu (Erektil Disfonksiyon)
• EDSWT (Düşük Yoğunluklu Şok Dalgaları ile Sertleşme Bozukluğu Tedavisi)
• Penis Protezi
• Genital estetik
• Penis eğriliği
• Penis uzatma ve kalınlaştırma
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
• Taş hastalığı ve tedavisi
• Gebelikte Taş Hastalıkları
• İdrar kanalı (Üretra) darlıkları
• Benign Prostat Büyümesi (BPH)
• Kadınlarda İdrar Kaçırma
• Çocuklarda İdrar Kaçırma
• Erkeklerde İdrar Kaçırma
• Ürodinami Ünitesi
• Vezikoüreteral Reflü
• İnmemiş Testis
• İdrar Kanal Darlıkları
• Ürodinami Ünitesi
• Böbrek Çıkış Darlıkları (UPJ darlık)
• Mesane Giriş Darlıkları (UVJ darlık) • Sünnet
Ürodinami Ünitesi

Ürodinami; alt üriner sistemin yani mesane ve idrar borusunun fonksiyonunun incelenmesi işlemidir. Diğer bir deyişle, idrarın basınç/akım çalışmasıdır. Ürodinaminin amaçları kısaca şöyle özetlenebilir;

* Hastanın var olan sorunlarına açıklık getirerek tedavi seçenekleri sunmak,
* Daha öncesinden idrar kaçırma nedeniyle veya idrar borusu veya kadın hastalıklarından ameliyat edilmiş hastalarda idrar yapma bozukluğunun ayrımını yapmak,
* Mesanede idrar yaptıktan sonra kalan idrar miktarının fazlalığının nedenlerini araştırmak,
* Mesane ve rahim sarkması sonucunda ortaya çıkan idrar kaçırmalarının varlığını tespit etmek,
* İdrar kaçırmada tedavi yöntemlerini belirlemek ve,
* İdrar kaçırma çeşitlerini irdelemektir.

Ürodinamik inceleme her idrar kaçıran hastaya uygulanacak bir yöntem değildir çünki girişimsel bir testtir. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletlerinde ve Avrupa’da birçok sorgulama formları hazırlanmış, idrar kaçırma mümkün olduğunca objektif hale getirilmeye çalışılmıştır. Bizim hastanemizde kullanılan Amerikan idrar kaçırma derneğinin hazırladığı sorulardan oluşur. Bu sorular hastanın yaşam kalitesine yönelik sorulardır, belirli puanın üzerindeki hastalara ürodinami önerilmektedir.

Ürodinami hastalarının hazırlanmasında ilk dikkat edilecek husus, hastanın idrar yolu enfeksiyonunun bulunmamasıdır. Bunun için öncesinde tüm hastalardan idrar testi istenmelidir. Ayrıca hastanın kabız olmamasına dikkat edilmeli, aksi takdirde işlem öncesi lavmanla barsaklar boşaltılmalıdır. Hastaya tüm aşamalar anlatılmalı ve rahatlaması sağlanmalıdır.

İşlem jinekolojik pozisyonda uygulanır. Genital bölge iyice temizlendikten sonra çok ince 2 sondanın biri mesaneye, diğeri de makata uygulanır. Mesanedeki sonda, mesane içi basıncını, makattaki sonda ise karın basıncını ölçmek için kullanılmaktadır. Mesanedeki sonda aracılığıyla mesane yavaş bir hızla doldurulur ve mesanenin doluma verdiği cevaplar kaydedilir.

Ürodinamik incelemenin sonucunda hastalara olası bir enfeksiyonu engellemek için antibiyotik başlanmalıdır. Hastanemiz üroloji kliniği ürodinami ünitesi hastalarımızın idrar sorunlarına doğru teşhisler konulabilmesi için hizmetinizdedir.